Huisbezoek

Bent u niet in staat om naar de praktijk te komen, dan kunt u tussen 08:00 en 10:00 uur telefonisch een huisbezoek aanvragen

Huisbezoeken worden alleen afgelegd als dit medisch noodzakelijk is.

Vervoersproblemen dient u zelf op te lossen.

Helaas is het door de toenemende drukte in de praktijk vaak niet meer mogelijk u tijdens opname in het ziekenhuis te bezoeken. Als u prijs stelt op een bezoek van de huisarts na ontslag uit het ziekenhuis, dan verzoeken wij u dit via de assistente aan te vragen.