No Show


Ik kan helaas niet komen, wat nu?

Geen probleem, het kan natuurlijk gebeuren dat u een afspraak heeft gemaakt en dat u niet kunt komen. Dit willen we wel graag op tijd weten zodat we dan een andere patiënt kunnen helpen en zo de wachttijden voor iedereen kort kunnen houden.


Hoe lang van te voren moet ik dit laten weten?

Voor een afspraak bij de huisarts of Physician assistant (PA) willen we dit graag 24 uur van te voren weten. Voor een afspraak bij de POH-Somatiek of de POH-GGZ plannen we langere afspraken in en zijn de wachttijden groter, daarom willen we voor deze afspraken een afzegging graag 48 uur van te voren weten.


Wat gebeurt er als in niet tijdig afzeg?

Als u niet tijdig afzegt kunnen we geen andere patiënten helpen en sturen we u een rekening. Het tarief voor het niet tijdig afzeggen bedraagt € 20,00 en deze dient u zelf te betalen. De zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet; u bent immers niet gekomen en er is ook geen zorg geleverd.